happy family color time

Jak pogłębić relacje z dzieckiem?

Budowanie więzi z pociechą to proces, którego nie można odłożyć na później. Obdarzanie dziecka miłością, szacunkiem i tworzenie emocjonalnej bliskości sprawią, że będzie rosło na pewną siebie, samodzielną istotę. Pozwoli to także mamie i tacie odczuwać znacznie większą satysfakcję z rodzicielstwa w rodzinie, w której panuje wzajemne zrozumienie i akceptacja. Bliska więź z dzieckiem – […]